Spotcompanion

Onafhankelijke locatie expertise

Neem gerust contact met ons op en u zult ervaren dat wij onze belofte gestand doen. Onafhankelijke, professionele locatiekennis... transparant, helder en objectief.

Bedrijfskavel - bedrijfsgrond - bouwgrond

Bekijk de spotshot
Voor een compleet beeld
 

Rithmeesterpark - noordelijk gebied

Algemeen

 • Gemeente
 • Breda
 • Plaats
 • Breda
 • Straat
 • Princenhagelaan
 • Beschrijving
 • Het nieuwe bedrijvenpark “Rithmeester Park" ligt in een groene omgeving en is hét nieuwe werkgebied in Breda.

  Doel is het creëren van een uitstekend werkklimaat in een groene en inspirerende omgeving met bestaande kantoren, bedrijven en voorzieningen zoals vergader- en hotelfaciliteiten. In de directe omgeving bevinden zich hotels, de wijk Princenhage, kinderdagverblijven, de woonboulevard, het kennisinstituut Dinalog, het Mastbos en de leuke en landschappelijke omgeving van de RIth met haar streekproducten.

  Samen met de ondernemer wordt op maat gekeken naar de mogelijkheden, waarbinnen kavels flexibel - zowel qua grootte als invulling bestemmingtechnisch - kunnen worden aangeboden.

  Ter verduidelijk wordt uitgegaan van de volgende drie deelgebieden:
  - de noordelijke zone
  - de middenzone
  - de zuidelijke zone

  Navolgende betreft het noordelijke deelgebied.

Bestemmingsplan

 • Bestemming
 • Het bestemmingsplan “Rithmeester Park” is vastgesteld op 15 januari 2015 en in werking getreden en onherroepelijk verklaard op 26 maart 2015. Het bestemmingsplan is volledig flexibel van karakter en er kan worden ingespeeld op wensen vanuit de markt, onder andere ten aanzien van typologie en omvang van bedrijven.

  Het meest noordelijk gebied van de locatie heeft op basis van de plankaart de enkelbestemming “GD (Gemengd)”. Tevens heeft een groot deel van het noordelijk gebied de bestemming “WR-A (Waarde-Archeologie)” en is het gebied aangeduid als “veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen weg-gr contour).

  Op basis van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan zijn de voor “Gemengd” aangewezen gronden bestemd voor:
  - afhaalpunten;
  - bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2, uitgezonderd de bedrijven die zijn in de bijlage van de voorschriften; - dienstverlening;
  - maximaal 1 facilitypoint;
  - maximaal 1 horecabedrijf behorende tot de categorieën 2 en 3;
  - kantoren;
  - maatschappelijke voorzieningen.

  De voor “Waarde-Archeologie” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische waarde.

  Bovengenoemde bestemmingsomschrijving betreft een samenvatting. De plankaart van het bestemmingsplan en de bijbehorende voorschriften zijn online te raadplegen.
 • Milieucategorie
 • 1,2

Ligging

 • Beschrijving
 • Het bedrijvenpark is gelegen aan de Graaf Engelbertlaan (ook wel: zuidelijke rondweg) en de Princenhagelaan, twee belangrijke en drukke verkeersaders voor de stad.

  Daarnaast is het bedrijvenpark direct aan de A16-E19 gelegen. Deze snelweg verbindt Rotterdam en Antwerpen met elkaar. Het bedrijvenpark kent hierdoor zowel internationaal als nationaal een goede bereikbaarheid. De noordelijke zone licht op circa 1.000 m van de A16.

Verkoopinformatie

 • Eigenaar
 • Gemeente Breda
  Contactpersoon: Marcelle den Hooglander
  Tel. 076-529 37 58
  email 4betterbusiness@breda.nl 
 • Opmerking
 • Verkoopprijs € 175,00 -  € 195,00

  Alle informatie over het bedrijvenpark tref je aan op de website van het Rithmeester Park. Rithmeester Park is tevens te volgen op diverse sociale media kanalen. 
BrIM Breda logo spotcompanion rithmeesterpark