Spotcompanion

Onafhankelijke locatie expertise

Neem gerust contact met ons op en u zult ervaren dat wij onze belofte gestand doen. Onafhankelijke, professionele locatiekennis... transparant, helder en objectief.

Bedrijfskavel - bedrijfsgrond - bouwgrond

Bekijk de spotshot
Voor een compleet beeld
 

Rithmeesterpark - midden gebied

Algemeen

 • Gemeente
 • Breda
 • Plaats
 • Breda
 • Straat
 • Princenhagelaan
 • Beschrijving
 • Het nieuwe bedrijvenpark “Rithmeester Park" ligt in een groene omgeving en is hét nieuwe werkgebied in Breda.

  Doel is het creëren van een uitstekend werkklimaat in een groene en inspirerende omgeving met bestaande kantoren, bedrijven en voorzieningen zoals vergader- en hotelfaciliteiten. In de directe omgeving bevinden zich hotels, de wijk Princenhage, kinderdagverblijven, de woonboulevard, het kennisinstituut Dinalog, het Mastbos en de leuke en landschappelijke omgeving van de RIth met haar streekproducten.

  Samen met de ondernemer wordt op maat gekeken naar de mogelijkheden, waarbinnen kavels flexibel - zowel qua grootte als invulling bestemmingtechnisch - kunnen worden aangeboden.

  Ter verduidelijk wordt uitgegaan van de volgende drie deelgebieden:
  - de noordelijke zone
  - de middenzone
  - de zuidelijke zone

  Navolgende betreft het middelste deelgebied.

Bestemmingsplan

 • Bestemming
 • De middenzone van het Rithmeester Park heeft op basis van de plankaart de enkelbestemming “Bedrijventerrein”. Een gedeelte van het gebied is tevens aangeduid als “veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen weg-gr contour)”.

  Deze gronden zijn bestemd voor:
  - bedrijven in de milieucategorie 2 tot en met 3.2, uitgezonderd de bedrijven die zijn vermeld in de bijlage van de voorschriften;
  - kantoren ten dienste van de eerstgenoemde bestemming, met dien verstande dat geen zelfstandige kantoren zijn toegestaan;
  - in afwijking op voornoemde zijn ter plaatse van aanduiding “kantoor” op de plankaart zelfstandige kantoren toegestaan (maximale bouwhoogte 40 meter).

  Op de gronden die vallen onder “veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen weg-gr contour)” dienen nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van inrichtingen vooraf in het kader van externe veiligheid te worden getoetst en te voldoen aan het groepsrisico.

  Bovengenoemde bestemmingsomschrijving betreft een samenvatting. De plankaart van het bestemmingsplan en bijbehorende voorschriften zijn online te raadplegen.
 • Milieucategorie
 • 2,3

Ligging

 • Beschrijving
 • Het bedrijvenpark is gelegen aan de Graaf Engelbertlaan (ook wel: zuidelijke rondweg) en de Princenhagelaan, twee belangrijke en drukke verkeersaders voor de stad.

  Daarnaast is het bedrijvenpark direct aan de A16-E19 gelegen. Deze snelweg verbindt Rotterdam en Antwerpen met elkaar. Het bedrijvenpark kent hierdoor zowel internationaal als nationaal een goede bereikbaarheid.

  De middenzone licht op circa 750 m van de A16.

Verkoopinformatie

 • Eigenaar
 • Gemeente Breda
  Contactpersoon: Marcelle den Hooglander
  Tel. 076-529 37 58
  email 4betterbusiness@breda.nl 
 • Opmerking
 • Verkoopprijs € 175,00 -  € 195,00

  Alle informatie over het bedrijvenpark tref je aan op de website van het Rithmeester Park. Rithmeester Park is tevens te volgen op diverse sociale media kanalen.