Spotcompanion

Onafhankelijke locatie expertise

Neem gerust contact met ons op en u zult ervaren dat wij onze belofte gestand doen. Onafhankelijke, professionele locatiekennis... transparant, helder en objectief.

Bedrijfskavel - bedrijfsgrond - bouwgrond

Bekijk de spotshot
Voor een compleet beeld
 

Nassau Dwarsstraat

Algemeen

 • Gemeente
 • Heusden
 • Plaats
 • Vlijmen
 • Straat
 • Nassau Dwarsstraat
 • Beschrijving
 • Om enig inzicht te geven in de mogelijkheden op deze bedrijfsgrond zijn verschillende studies gemaakt. Onder andere is een bedrijfsverzamelgebouw en kantoorgebouw uitgewerkt. Bij het onderdeel 'tekeningen' kunt u hiervan impressies zien.
 • Kadastrale gegevens
 • Gemeente Vlijmen, sectie H, kavel 5884
 • Oppervlakte kavel
 • 4.746 m2
Vlijmen, Heusden, Den Bosch, Waalwijk, A59, maasroute, ligging, kaart

Bestemmingsplan

 • Bestemming
 • Onderhavige bedrijfskavel valt binnen het vigerende bestemmingsplan "Bedrijventerrein Nassaulaan", vastgesteld op 18 juni 2013, onderdeel van de gemeente Heusden. De bedrijfskavel is op basis van de plankaart bestemd als "Bedrijf". 

  Op de voor "bedrijf" bestemde gronden zijn bedrijven binnen de milieucategorie 1 tot en met 3.1 toegestaan, opgenomen in de bij het bestemmingsplan horen "Staat van Bedrijfsactiviteiten.

  Ondergeschikte detailhandel (maximaal 20%) is toegestaan op locatie, met een maximale omvang van 100m2 vloeroppervlak, alleen wanneer de detailhandel rechtstreeks voortvloeit uit de activiteiten van het bedrijf. De maximale bebouwingshoogte is 11 meter. Voor het bouwen van bouwwerken geldt dat het bebouwingspercentage van het bouwvlak niet meer mag bedragen dan 80%, met dien verstande dat parkeer- en laad- en losvoorzieningen op eigen terrein dienen plaats te vinden. De afstand tot één zijdelingse bouwperceelgrens mag niet minder bedragen dan 3 m1.

  Voor een exacte omschrijving van de voorschriften kan deze link worden geraadpleegd.
 • Milieucategorie
 • 1,2,3
 • Bebouwingsperc.
 • 80 %
 • Maximale bouwhoogte
 • 11 m1
Vlijmen, Heusden, Den Bosch, Waalwijk, A59, maasroute, ligging

Ligging

 • Beschrijving
 • Het perceel is grotendeels nagenoeg rechthoekig met afmetingen van circa 70 m1 op 55 m1.Het perceel heeft een frontstrook van circa 120 meter die direct aan de autosnelweg A59 (de Maasroute) ligt en is hierdoor, komende vanuit oostelijke richting ('s-Hertogenbosch) en vanuit westelijke richting (Waalwijk), goed zichtbaar. 

  De A59 kan in richting van Waalwijk of Den Bosch genomen worden en beide op- en afritten liggen op circa 2000 meter. De afritten zijn goed bereikbaar via de Nassaulaan.
Vlijmen, Heusden, Den Bosch, Waalwijk, A59, maasroute, luchtfoto, ligging

Verkoopinformatie

 • Eigenaar
 • De Vree en Sliepen, Tiel, tel. 0344-636960, email bouw@vreesliepen.nl | Poland & Wagemakers, Oijen (Oss), tel. 0412-690180, mob. 06-12962232, email info@polwag.nl
 • Intermediair
 • Van de Zande Makelaardij, Waalwijk, tel. 0416-333059, email info@zande.nl
Vlijmen, Heusden, Den Bosch, Waalwijk, A59, maasroute, luchtfoto, ligging