Spotcompanion

Onafhankelijke locatie expertise

Neem gerust contact met ons op en u zult ervaren dat wij onze belofte gestand doen. Onafhankelijke, professionele locatiekennis... transparant, helder en objectief.

 

Elzenburg

Algemeen

 • Beschrijving
 • Bedrijventerreinen Elzenburg ligt aan de noordoostzijde van Oss. Het industrieterrein ligt in de stedelijke regio Waalboss.

  De zuidelijke begrenzing van Elzenburg sluit aan op Schadewijk, een woonwijk met woningen uit verschillende bouwperiodes. Aan de oostzijde ligt bedrijventerrein De Geer en aan de noordzijde grenst bedrijventerrein Elzenburg aan het buitengebied. De bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer worden doorsneden door de Megensebaan (N329 - ook wel Weg van de Toekomst genoemd).

  De structuur van Industrieterrein Elzenburg wordt met name bepaald door het kanaal en de havens. Dit vaarwater is bepalend is voor de structuur maar vanuit de openbare ruimte niet direct waarneembaar en draagt niet bij aan het beeld van dit bedrijventerrein. Aan het vaarwater zijn grote complexen gesitueerd die in veel gevallen gebruik maken van de transportmogelijkheid over water. Het betreft zowel aanvoer als afvoer van grondstoffen en (half-)producten. De opslag van grondstoffen vindt veelal plaats in de open lucht.

  Aan de west- en zuidrand van Elzenburg bevinden zich de wat kleinschaligere bedrijven, waarbij ook nog bedrijfswoningen gesitueerd zijn.

  Op bedrijventerrein Elzenburg zijn vooral bedrijven gevestigd uit de sectoren bouwnijverheid, groothandel, industrie en transport en logistiek. Verspreid over Elzenburg vinden er ook nog specifieke vormen van detailhandel plaats. Dit komt het meeste voor in het zuidelijke, wat kleinschaligere deel van Elzenburg. Bedrijventerrein Elzenburg draagt substantieel bij aan de werkgelegenheid van de gemeente Oss.
 • Status
 • Bestaand
oss, bedrijventerrein, industrieterrein, elzenburg, kaart, locatie, bedrijfgrond

Ligging

 • Afstand tot belangrijkste wegen
 • De N329 vormt de hoofdontsluiting die de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer verbindt met het rijkswegennet. Bij het knooppunt Paalgraven wordt aangesloten op de A50 en de A59.
 • Openbaar vervoer
 • Vanaf het hoofdspoor ’s-Hertogenbosch-Nijmegen ligt een spoorlijn richting het bedrijventerrein Elzenburg. Het gebruik van deze spoorlijn is de laatste jaren geïntensiveerd. Ten behoeve van de Osse Overslag Centrale (OOC) is het goederenspoor langs de Waalkade naar het noorden verlengd tot op het bedrijfsperceel. De mogelijkheid om het spoor langs de N329 in de toekomst verder naar het noorden door te trekken is in het bestemmingsplan opgenomen.

  ProRail werkt aan de verdere upgrade van het goederenspoor naar en in de haven. Oss is extended gate van de ECT Terminal in Rotterdam en onderdeel van de European Gateway Services.
 • Vaarwegklassen
 • Vb
 • Haven
 • Ja
 • Haven
 • Oss heeft de op één na grootste binnenhaven van Brabant. Met een vaarafstand van rond de 100 kilometer ligt Oss centraal tussen Rijnmond, Scheldemond, IJmond en het Ruhrgebied.

  De binnenhaven van Oss - waaraan de bedrijfskavel is gelegen - heeft een directe verbinding met de Maas. De haven van Oss neemt een belangrijke positie in bij de doorvoer vanuit de Rotterdamse haven. De Osse haven is een vaarklasse V haven: coasters en schepen tot 5.500 ton (in koppelverband) kunnen Oss aandoen. Daarnaast kunnen containerschepen van 4 TEU breed en 4 TEU hoog gestapeld de Osse haven aandoen.
 • Kade
 • Ja
 • Kade
 • Aan de waterzijde van het perceel kan een kadefaciliteit worden gerealiseerd met een lengte van ruim 300 meter
oss, bedrijventerrein, elzenburg, haven, kade, bedrijfsgrond, bedrijfskavel