Spotcompanion

Onafhankelijke locatie expertise

Neem gerust contact met ons op en u zult ervaren dat wij onze belofte gestand doen. Onafhankelijke, professionele locatiekennis... transparant, helder en objectief.

Bedrijfskavel - bedrijfsgrond - bouwgrond

Bekijk de spotshot
Voor een compleet beeld
 

Nieuwe Waterweg

Algemeen

 • Gemeente
 • Oss
 • Plaats
 • Oss
 • Straat
 • Nieuwe Waterweg - Megensebaan (N329)
 • Beschrijving
 • Deze bedrijfskavel van ruim 3,8 hectare is gelegen aan de binnenhaven van Oss. Het perceel is bereikbaar over weg, water en spoor (optioneel) en biedt mogelijkheden binnen de geldende bestemming. Optioneel is deze bedrijfsgrond uit te breiden met de naastgelegen kavel van circa 1 hectare zodat bijna 5 hectare beschikbaar komt.

  Aan de waterzijde van deze bouwgrond kan een kadefaciliteit worden gerealiseerd met een lengte van ruim 300 meter. In overleg met Prorail en Gemeente Oss is het - onder voorwaarden - mogelijk om de bestaande goederenspoorlijn door te trekken tot aan het bouwperceel. Hiermee is sprake van een multimodale vervoerslocatie (water, weg en spoor).

  Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om een gebouw te realiseren met een hoogte van 35 meter. Onder voorwaarde is voor een gedeelte van het bedrijfsperceel zelfs een bouwhoogte van 58 meter toegestaan.
 • Kadastrale gegevens
 • Gemeente Oss, sectie H, perceel 1408 (deel)
 • Oppervlakte kavel
 • 38.449 m2
 • Min. kavelgrootte
 • 10.000 m2
Oss, bedrijventerrein Elzenburg, bedrijfsgrond, bouwgrond, industriegrond, te koop, bouwperceel

Bestemmingsplan

 • Bestemming
 • Het object valt onder het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss 2011’ met als bestemming “Bedrijf 1”. Het toegestane gebruik is ‘bedrijven die voorkomen in de categorieën 3 tot en met 5 van de milieuzoneringslijst’.

  Er geldt een bebouwingspercentage van 70 procent en een maximale goothoogte van 35 meter. Voor een gedeelte van het perceel (max. 10 procent) is onder voorwaarden een bouwhoogte van 58 meter toegestaan.
 • Milieucategorie
 • 3,4,5
 • Bebouwingsperc.
 • 70 %
 • Maximale bouwhoogte
 • 35 m1

Ligging

 • Beschrijving
 • De bedrijfskavel ligt aan de Nieuwe Waterweg. Aan de noordzijde van de kavel loopt de Nieuwe Waterweg door naar het naastgelegen perceel waar Betoncentrale Oss is gevestigd van BouwOort (Nieuwe Waterweg 9) gevestigd is. Aan de overzijde van de weg ligt Lagro Las- en Constructiebedrijf De Groot (Nieuwe Waterweg 10). Daarnaast ligt, met zicht op de Megensebaan, Fleuren Presspack (Nieuwe Waterweg 2).

  Aan de zuidzijde ligt nagenoeg over de volle diepte van de kavel de Burgemeester van Velduizenhaven. Aan het einde van deze binnenhaven ligt in noordelijke de rivier de Maas op 3.500 m van de bedrijfsgrond.

  Aan de oostzijde van de kavel loopt de Megensebaan - N329. De N329 vormt een noord-zuidroute tussen het knooppunt Paalgraven en de N322 bij Horssen.
bedrijfsgrond, bedrijfskavel, bouwgrond, oss, elzenburg, water, kade, haven, spoor

Verkoopinformatie

 • Verkoopprijs
 • € 145 per m2
 • Intermediair
 • DTZ Zadelhoff 's-Hertogenbosch
  De heer drs. Willem van der Meijden
  e-mail: WMeijden@dtz.nl
  telefoon: +31 73 6132424
  mobiel: +31 622 381540
makelaar, bouwgrond, DTZ Zadelhoff, Oss, SpotCompanion, bedrijfsmakelaar, nieuwe waterweg, elzenburg